Få den rette erstatning efter et trafikuheld

Afadmin

Få den rette erstatning efter et trafikuheld

Ude på de danske veje sker der flere og flere trafikuheld. Nogle værre end andre. Trafikuheld forbindes dog ofte med høj fart, og dette medfører også flere alvorlige trafikuheld. Heldigvis er der også dem, som kommer ud på den anden side med livet i god behold. Men, som overlevende efter et trafikuheld, er det ikke kun en fysisk og psykisk hård kamp. Der er nemlig også mange ting som den involverede skal forholde sig til – heriblandt erstatning.
Har du, eller en du kender, været ude for et trafikuheld? Men, er du i tvivl om du kan få erstatning? Hvad har du overhoved krav på, når du har været involveret i et trafikuheld?

Hvem har krav på erstatning?

Det kan være svært at gennemskue hvem der har krav på erstatning. Der findes nemlig rigtig mange love og regler, som man skal følge. Erstatning ved trafikuheld afgøres nemlig helt og præcist efter den såkaldte erstatningsansvarslov. Der er altså helt klare regler om, hvor meget du kan få i erstatning i forbindelse med din ulykke – heriblandt også trafikulykker.
For at kunne få erstatning, skal du være omfattet af en skade, som påvirker din dagligdag i en mildere eller sværere grad. Er du derimod den skadeforvoldende i et trafikuheld, er du den, som skal betale erstatning til den anden implicerede. Ud fra oplysninger om trafikuheldet, vil forsikringsselskabet vurdere hvem der er den ansvarlige og dermed skal betale erstatningen. Her er det vigtigt, at du har en ulykkesforsikring, som kan være dig behjælpelig og dække udgifterne.

Hvad siger loven?

Hvis du i forbindelse med dit trafikuheld har været udsat for en personskade, skal skadevolderen betale erstatning til dig. Her kan du få erstatning for flere scenarier.
Har du som følge af de skader, du har pådraget dig, ikke været i stand til at arbejde, kan du få en erstatning. Altså vil du få dækket din tabte indkomst i hele den periode, hvor du ikke har arbejdet. Er du i den uheldige situation, at du ikke kan påbegynde dit arbejde igen, kan du i dette tilfælde også få erstatning. Men, det er ikke kun ved tabt arbejdsfortjeneste at du kan få erstatning. Loven omfatter nemlig også svie og smerte. Er du sygemeldt grundet gener, som dit uheld har medført dig, betegnes dette som svie og smerte. Her har du også krav på erstatning.

Varigt mén

Desværre er der også dem, hvor hverdagen er umulig at få genoprettet. De er ramt af det, der kaldes for et varigt mén. Et varigt mén er en daglig gene, som følge af eksempelvis et trafikuheld. Du kan være plaget af voldsomme smerter, som gør at din funktionsevne er væsentlig nedsat end førhen. Det varige mén vil påvirke din dagligdag i så høj en grad, at den ikke fungerer optimalt.
For at kunne vurdere hvorvidt du er omfattet af et varigt mén, er det nødvendigt med en vurdering af en læge – og i nogle tilfælde en speciallæge. Her vurderes graden af det varige mén, og dernæst hvad du kan kræve i erstatning.

Få erstatning for dit tab

Står du i den sørgelige situation at en tæt på dig er gået bort, som følge af et trafikuheld? Så har du faktisk også, som pårørende, krav på erstatning. Erstatningen vil blive beregnet ud fra den afdødes indtægt. Udover dette, er der også mulighed for at få dækket eventuelle udgifter i forbindelse med begravelse.

Det kan være svært at finde rundt i hvad du har krav på. Derfor er det en god idé at søge professionel hjælp og videregive din sag. På den måde er du nemlig sikret at der bliver taget højde for de ovenstående love og regler, og at du ender ud med det bedst mulige resultat – en erstatning.

Om forfatteren

admin administrator