Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Afadmin

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Et misbrug kan være svært at komme ud af. Og i første omgang kan det være svært overhovedet at erkende, at man har et misbrug. Det kan være både af alkohol, hårde stoffer eller hash.

 

Både for familie, pårørende og en selv kan det svært at leve i, og skal man ud af misbruget og i behandling, er det et langt sejt træk for alle involverede. Men det er nødvendigt, hvis du eller din pårørende kommer ud af sit misbrug.

 

Ofte er der kun én vej ud af misbruget, og det er en ordentlig behandling. Om det så er kommunalt regi eller på et misbrugscenter, hvor man gennemgår et forløb, kommer helt an på, hvor stærkt misbruget er. Her er det kun jer selv og jeres rådgiver hos kommunen, som i sidste ende kan vurdere, hvad der er behov for af misbrugsbehandling.

Med erkendelse kommer man langt

Står du i en situation, hvor du måske, måske ikke ved, om du er i et misbrug eller ej, så tænk dig godt om. Oftest ved man godt, om det er tilfældet eller ej. Så for dig handler det om, at du erkender, at du er i et misbrug af enten stoffer eller alkohol. Det er allerede første skridt på vej ud af dit misbrug.

 

Er du pårørende til en person, som I har vurderet måske i familien, at vedkommende har et misbrug, så handler det for jer om at fortælle vedkommende, hvordan I ser på det. Det kan sagtens være, at han eller hun ikke selv kan se, at der er tale om et misbrug, men der er det jeres job som pårørende at påpege det.

 

Hvis det er for svært, så tag kontakt til kommunen eller uafhængige misbrugsbehandlere, som kan hjælpe jer med nogle værktøjer, I kan bruge, i forbindelse med at I konfronterer jeres familiemedlem eller ven med sit misbrug. Det kan være vigtigt, især hvis der er tale om et nært familiemedlem, hvor det er hårdt at få det sagt.

Søg misbrugsbehandling

Når første skridt med erkendelsen er taget, er det på tide at søge misbrugsbehandling. I årernes løb er der komme flere og flere muligheder for at få hjælp. Det gælder både kommunalt, hvor man kan blive en del af program, eller private institutioner, som udbyder misbrugsbehandling.

 

For jer eller dig, som søger behandling, kan det være en idé at søge mod de kommunale tilbud til en start. Her er behandlingen gratis, og der er mulighed for at tale med en rådgiver eller besøge et lokalt center.

 

Vælger I den private vej, og er der måske behov for et større forløb, så findes der mange behandlingscentre rundt i landet, som tilbyder forskellige forløb. Ofte er der tale om et 14-dages eller 3-ugers forløb, hvor man går igennem forskellige steps. I mange kommuner er disse centre også koblet op på kommunen, sådan at man kan få en anbefaling den vej igennem.

Søg støtte som pårørende

Som tidligere nævnt er det vigtigt, at du som pårørende får den støtte og vejledning, du har behov for. Derfor kan det anbefales, at du tager fat i kommunen eller en privat rådgiver, som kan give dig nogle redskaber igennem et forløb. Både i forbindelse med at I skal konfrontere én med sit misbrug, eller igennem selve behandlingsforløbet. Lær mere om misbrugsbehandling her og bliv klogere.

Det gælder især, hvis den person, der er i misbrugsbehandling, er din far, mor eller samlevende. Så kan det måske være ekstra svært at overskue forløbet. Og netop derfor er det vigtigt, at I pårørende søger støtte.

Om forfatteren

admin administrator