Udsmyk dit hjem med en smagfuld indretning af glasered krukkker

Afadmin

Udsmyk dit hjem med en smagfuld indretning af glasered krukkker

Indretning af hjemmet kan antage mange former, og må ofte tilpasses de forskellige rum, hvori den pågældende indretning skal kunne finde sted. En ofte yndet genstand, som man kan have stående i sit hjem, og på forskellige steder, er krukker af forskellig art. Den pågældende størrelse, art og særprægede udsmykning kan ofte tage ganske lang tid at vurdere. Ud over den harmoni der skal herske mellem krukken som genstand og rummet, som ofte bliver vurderet i forhold til om krukken udfylder rummet på passende vis, eller forlener rummet med et særligt velbehageligt og indbydende præg, er selve materialet også vigtigt. For krukkerne som genstand, helt tilbage til den tidlige oldtid, har været brugt som beholder for den ene eller andet materiale, og har derfor ikke udelukkende været en æstetisk genstand, men først og fremmest et praktisk objekt der kunne tjene alskens nyttige formål.

 

For den moderne indretningsartikekt, eller den interesserede lægmand, lagres olien, melet eller fiskene næppe i krukker mere – og dette nok meget passende for både husfredens og den almene gæstfriheds skyld. Derfor vil sigtet i langt de fleste tilfælde være på at anskaffe sig en krukke som en genstand der skal betragtes. Skal den betragtes, og være i stand til at præge det generelle indtryk af de omgivelser, den er placeret i, er det ofte at foretrække en vis størrelse og karakteristisk proportion. Idag kan der præcis til dette formål findes smukke og holdbare glaserede krukker, der virkelig formår at sætte sit uafviselige indtryk på omgivelserne. Enhver beskuer, der har lejlighed til at kaste sit åsyn på denne type krukke, vil hurtig opdage den enorme diversitet, som de forskellige varianter frembyder.

 

For størrelsen og proportionerme kan variere alt efter de omstændigheder der byder sig. Skal den eksempelvis anvendes som en besmykkende genstand til en indestue, kan der i denne sammenhæng udvælges mange særprægede farvespil, der kan være udslagsgivende for den komplette oplevelse af rummets indtryk. De forskelligartede udtryk, værende det i form af størrelse, proportion, eller farver, giver glaserede glaskrukker en udtalt anvendelighed, i forhold til det præg som man ønsker at sætte. Man kan enten vælge at placere dem i rummet på en sådan måde,  at de forekommer særdeles fremtrædende, eller de kan placeres på beskeden vis og dermed alligevel bidrage væsentligt til det æstetiske indtryk.

Glaserede krukker er både robuste og meget anvendelige til forskellige formål

Glaserede krukker har ydermere den fordel, at de er særdeles robuste. De er alle blevet fremstillet under høj varme, 1200 grader, hvilket giver dem en meget eftertragtet hårdhed og ydermere gør dem anvendelige til at besmykke udendørsarealer, foruden deres anvendelse indendøre. Alle glaserede krukker er lavet af ler som på forskellig vis og med forskellig metoder forarbejdes, hvilket ofte indebærer en eller flere måder at støbe og forbrænde på. Glasuren, som krukkerne er belagt med, kan ydermere bestå af ligeledes holdbare materialer, værende det sten eller mineraler.

 

Det er på baggrund af den forskellige blanding, som glasuren er udgjort af, af de respektive farver bliver fremkaldt.  Dette gør derved de glaserede krukker i stand til at blive genstand for umådelig stor kreativitet i enhver indretning, da der principielt ikke er nogen sammenhænge hvor krukkerne ikke ville kunne komme til sin ret. Så under den forudsætning, at glaserde krukker er præcist dét objekt som virkende forjættende i en indretningssammenhæng, vil der i et anvendelsesmæssigt øjemed være særdeles få begrænsninger. De eneste forbehold som man med velberåd hu kan tage sig i agt overfor, er dé der opfordres til at ikrafttræde, hvis krukken evt. udsættes for frost. Dette er dog i alle sammenhænge minimale forbehold, og ændrer ikke på krukkens overordende æstetiske indtryk.

Om forfatteren

admin administrator