Værd at vide om kugleventiler

Afadmin

Værd at vide om kugleventiler

Der findes et stort udvalg af kugleventiler på markedet, til ethvert formål. Faktisk er det muligt i en høj grad til tilpasse kugleventilen til en specifik arbejdsopgave i og med at der findes utallige materialer, betjeningsmuligheder, tilslutninger, m.m. Det er ofte en fordel at vælge en kugleventil, fremfor f.eks. en magnetventil. Der er dog nogle ting, man skal være opmærksom på, når man vælger en kugleventil.

En kugleventil til enhver opgave

En kuglventil, der også betegnes som en kuglehane, er en ventil der indgår i en specifik gruppe kaldet afspærringsventiler. De fås i mange forskellige størrelser og variationer, så man nemt kan finde en til det ønskede formål. Når man skal vælge en kugleventil, kan man vælge både ud fra materiale, betjeningsmuligheder, tilslutning, m.m. Dette kan vælges med henblik på den specifikke opgave, den skal bruges til. F.eks. kan materialet have stor betydning, når man vælger kugleventil.

Det er mest almindeligt at en kugleventil er fremstillet i materialer som messing, rustfast stål, kulstofstål, plasttyper som PVC, m.fl. eller andre materialer som f.eks. Duplex. Læs mere om kugleventiler på https://www.iversen-trading.dk/varetype/ventiler/kugleventiler/.

 

Med en kugleventil kan man lukke af, både for tryk og vakuum, uanset mediet. Hvis man derimod bruger en magnetventil, og mediet er et kraftigt kemisk materiale, så kan man få store problemer. Her er det bedre at gå efter en kugleventil. Nogle af de opgaver, man kan bruge den til er indenfor fødevareindustrien, kemiske projekter, vand og spildevand, landbrug, maritimindustrien, industrielle installationer, m.m.

 

Hvis man ser på opbygningen af en kugleventil, så består den af et ventilhus med hydrauliske tilslutninger. Ofte kan man finde dem med 2-5 tilslutninger, selv om flere er muligt. Ventilen har en kugle med et gennemboret hul. Kuglen er fikseret med sæder og pakninger, for at sørge for et helt tæt gennemløb, og for at sikre at spindlen opererer optimalt. Man kan normalt dreje spindlen 90 grader, men i nogle tilfælde kan den drejes 360 grader. Alt efter flowretning, kan man bestemme om kuglen skal have 2 boringer (L-boret) eller 3 boringer (T-boret). Det kommer an på, hvilken regulering man ønsker at opnå.

Hvad er forskellen på en hane og en ventil?

Der findes både fordele og ulemper ved en kugleventil. Hvis der er meget lave temperaturer, kan vand f.eks. fryse bag ved kuglen, hvilket kan øge risikoen for frostsprængninger. Det sker ved, at vand ophobes i dødrummet bag ved kuglen. Ligeledes kan der opstå et problem, hvor et materiale ophober dig her, og blokerer for kuglens funktionalitet. Derfor kan man med fordel vælge en kugleventil med dødrumsfyldning.

 

Ovenfor er det beskrevet, hvordan en kugleventil virker. Men hvad er egentlig forskellen på en ventil og hane? For en hane kan ligeledes åbne, lukke og regulere væsker, pulver og forskellige luftarter. I bund og grund er forskellen, at en hane kan være enten åben eller lukket, og på den måde regulere en gennemstrømning, mens en ventil derimod regulerer gennemstrømningen ved hjælp af ventillegemet, altså kugle spindel og ventilsæde. Der er altså tale om to forskellige komponenter i deres funktion.

Om forfatteren

admin administrator